top of page

Vilkår for brug af hjemmeside

Denne side (og øvrige betingelser og vilkår, som angives på Foreningen Hundehaven Potefryds hjemmeside) beskriver de vilkår, som gælder for brugen af Foreningen Hundehaven Potefryds hjemmeside https://www.hundehavenpotefryd.dk (”hjemmesiden”). Læs disse brugervilkår grundigt, før du begynder at bruge hjemmesiden. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du disse brugervilkår. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, bedes du undlade at bruge hjemmesiden.
 

Information om os

Hjemmesiden www.hundehavenpotefryd.dk tilhører Foreningen Hundehaven Potefryd, Edwin Rahrs Vej 78, 8220 Brabrand, i det følgende benævnt "Potefryd".

Din brug af hjemmesiden

Du må kun bruge hjemmesiden til lovlige formål. Du må ikke bruge hjemmesiden:

 

a) på en måde, der overtræder gældende national eller international lovgivning eller forordninger
b) med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde
c) til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der har til formål at påvirke driften af software eller hardware.

Desuden samtykker du til, at du ikke bruger hjemmesiden til at:

 

a) sprede spam eller uønsket e-mailmateriale
b) udgive dig som repræsentant for Foreningen Hundehaven Potefryd
c) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere indholdet på hjemmesiden for at skjule dets oprindelse eller materiale som sendes via hjemmesiden
d) give falske oplysninger om din tilknytning til personer eller virksomheder
e) handle på en måde, som negativt påvirker andre brugeres muligheder for at anvende hjemmesiden
f) deltage i kriminelle handlinger
g) publicere eller sprede materiale, som er et brud på eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovligt, krænkende, ærekrænkende, vulgært eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklamer for eller tilbud, knyttet til produkter eller serviceydelser
h) indsamle eller lagre personoplysninger om andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke

i) overtræde brugerens ret til at trække sådanne samtykker tilbage, som beskrevet i h).

Hvis du overtræder Foreningen Hundehaven Potefryds brugervilkår, er du erstatningspligtig for den skade, som Foreningen Hundehaven Potefryd og foreningens tilknyttede selskaber kan blive ramt af, som følge af dine handlinger.

Immaterielle rettigheder

Foreningen Hundehaven Potefryd er ejer eller licenstager af alle immaterielle rettigheder som findes på hjemmesiden, og som publiceres på den. Du må gerne få indsigt i, hente og/eller bruge informationen på hjemmesiden udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Denne ret udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til materialet eller til kopier af materialet. Bemærk, at du ikke må foretage nogen som helst ændringer i materialet, du må ikke reproducere, sprede, offentligt fremføre, optage eller på anden måde bruge eller formidle materialet til offentligheden eller i kommercielt øjemed. Du må heller ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik uden at angive kilden. Materialet på hjemmesiden må ikke bruges til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra Foreningen Hundehaven Potefryd.

 

Når du bruger hjemmesiden forpligter du dig til at overholde alle internationale og nationale ophavsretlige love samt at forhindre ulovlig distribution og kopiering af materialet.

Links og information på hjemmesiden

Foreningen Hundehaven Potefryd garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. Foreningen Hundehaven Potefryd giver ingen garantier for materialets/indholdets korrekthed eller fuldstændighed, ej heller for pålideligheden i anbefalinger, holdninger, udtalelser og anden information, som vises eller spredes via hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at Foreningen Hundehaven Potefryd fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer. Foreningen Hundehaven Potefryd fralægger sig udtrykkeligt ansvaret for enhver form for erklæringer og garantier, udtrykkelige og implicitte, inklusive men ikke begrænset til garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, forsikringer om, at indholdet ikke krænker tredjeparters rettigheder eller vedrørende driften af hjemmesiden og indholdet, med undtagelse af de områder, hvor loven ikke tillader det.

Foreningen Hundehaven Potefryd garanterer ikke, at hjemmesiden eller servere hvorpå hjemmesiden ligger eller elektroniske meddelelser som sendes af Foreningen Hundehaven Potefryd, er fri for vira eller andre skadelige elementer.

 

Udveksling af links skal ikke tolkes som, at Foreningen Hundehaven Potefryd eller hjemmesiden støtter, samarbejder med, er tilknyttet eller har juridisk ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som vises i eller som kan åbnes via linkene, eller at linkende websider har ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som tilhører Foreningen Hundehaven Potefryd.

Forpligtelse til at begrænse tab

Uden indflydelse på den ansvarsbegrænsning, der er angivet i disse brugervilkår, skal du tage alle rimelige forholdsregler for at begrænse dit tab, som opstår i forbindelse med erstatningskrav eller en retsforfølgning (uanset, om det drejer sig om forsømmelse, aftalebrud eller andet), som du fremsætter eller indleder over for Foreningen Hundehaven Potefryd.

Ændringer på og eventuelle driftstop af hjemmesiden

 

Vi tilstræber at opdatere hjemmesiden regelmæssigt, og kan ændre indholdet når som helst. Foreningen Hundehaven Potefryd forbeholder sig derfor retten til, uden foregående varsel og når som helst, at foretage ændringer og rette fejl eller udeladelser i dele af hjemmesiden samt foretage ændringer på hjemmesiden eller i de materialer og produkter, tjenester og priser (hvor det er relevant), som er beskrevet på hjemmesiden. Det forventes, at du kontrollerer denne side regelmæssigt for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer, vi har foretaget.

 

Afbrydelser på grund af vedligeholdelse m.v. kan forekomme på hjemmesiden. Foreningen Hundehaven Potefryd fraskriver sig ethvert ansvar for forstyrrelser, afbrydelser eller andet, som måtte forekomme på hjemmesiden. Hvis behovet opstår, kan Foreningen Hundehaven Potefryd afbryde adgangen til hjemmesiden eller lukke den på ubestemt tid.

Adgang til hjemmesiden fra områder og steder uden for Danmarks grænser

Foreningen Hundehaven Potefryd giver ingen garantier for, hvorvidt materialet på hjemmesiden er egnet til eller tilgængeligt for brug uden for Danmark, og adgang til hjemmesiden fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er ikke tilladt. Hvis du bruger hjemmesiden på steder uden for Danmark, har du selv ansvaret for at overholde gældende lovgivning på det pågældende sted.

Information om dig og om dine besøg på hjemmesiden

 

Foreningen Hundehaven Potefryd behandler information om dig i henhold til vores Persondatapolitik. Når du bruger hjemmesiden samtykker du til sådan behandling, og du garanterer at alle dine personoplysninger er korrekte.

Upload af materialer på hjemmesiden

 

Alt materiale, som du uploader på hjemmesiden betragtes ikke som fortroligt og i forbindelse med, at du udleverer sådant materiale til Foreningen Hundehaven Potefryd, overlader og overfører du alle immaterielle rettigheder (som ifølge lov kan overføres til Foreningen Hundehaven Potefryd) til sådant materiale til Foreningen Hundehaven Potefryd, og Foreningen Hundehaven Potefryd har derfor ret til at bruge, kopiere, distribuere eller udlevere sådant materiale til tredjeparter.

Foreningen Hundehaven Potefryd forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at fjerne eventuelt materiale og oplysninger, som du har uploadet/publiceret på hjemmesiden.

Brugerkonto

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at oprette en konto for at få adgang til beskyttede dele af hjemmesiden. Du skal i denne forbindelse gennemgå en registreringsproces ved at give fuldstændige og korrekte oplysninger i overensstemmelse med den aktuelle formular. Du vil også blive bedt om at vælge en adgangskode. Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode og konto forbliver fortrolige og beskyttede. Du har også det fulde ansvar for alle aktiviteter, der udføres på kontoen. Du skal straks orientere Foreningen Hundehaven Potefryd om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Foreningen Hundehaven Potefryd vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab, som er et resultat af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto.

Lovvalg

 

Din brug af hjemmesiden og disse brugervilkår er underlagt dansk lovgivning.

 

Tak, fordi du besøger hjemmesiden.

bottom of page